نظرسنجی از مشتریان


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
ارزیابی کلی شما از کیفیت تایر را انتخاب کنید.
میزان عملکرد تایر در شرایط جاده بارانی و لغزنده را انتخاب کنید.
میزان عملکر تایر در شرایط جاده خشک را انتخاب کنید.
میزان نرمی تایر را انتخاب کنید.
میزان فرمانپذیری تایر را انتخاب کنید.
میزان ترمزگیری تایر را انتخاب کنید.
نحوه پاسخگویی مسئولین شرکت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...