شکایت مشتریان


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
تاریخ خرید تایر را بنویسید. تاریخ خرید تایر را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ خرید تایر معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/30
نام نمایندگی خریداری شده را بنویسید. نام نمایندگی خریداری شده را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. نام نمایندگی خریداری شده را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
موضوع شکایت را انتخاب کنید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...